Как да помогнете

Финансова подкрепа

Финансовата подкрепа е от  ключово значение за функционирането на клиниката. Нашите донори могат да получат признание чрез уебсайта на Клиниката, освен ако не искат за запазят анонимност.

Банкова сметка на Правна клиника за бежанци и имигранти

IBAN: BG86 CECB 9790 1021 5585 00   BIC: CECBBGSF

Централна кооперативна банка

Адресът на банката е Дружба 2, София, България.

Други видове подкрепа

  • Електронен достъп до публикации в областта на правата на човека и бежанското право като International Journal of Refugee Law и Journal of Refugee Studies
  • Книги и други ресурси за изграждане на библиотека за студенти и имигранти, които се интересуват от проблемите на бежанците, правата на човека, социална дейност и др.
  • Хартия и други канцеларски материали за напечатване на брошури, помощни материали нужни по време на обучението и други.

Доброволци

Клиниката с благодарност приема доброволци. Нуждаем се особено от хора, които биха могли да ни помогнат за езикови преводи, webdesign, правна помощ, редактиране и организиране на обществени кампании. Но с радост приемаме всеки, който има желание за работа с нас и би могъл да ни помогне.

Реклами

%d блогъра харесват това: