Ресурси

РЕСУРСИ

Производства пред Държавната агенция за бежанците

Статистика. Източник: Държавната агенция за бежанците

ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ

Възелова, Незабравка, Имиграционното задържане – в помощ или във вреда на националната сигурност, E-Digest, Dimitrov, Petrov & Co., януари 2010г.

Иларева, Валерия, Имиграционното задържане в международното право и практика. В търсене на решения за предизвикателствата в България, списание „Правата на човека“, есен/зима 2008г.

Ilareva, Valeria, Bulgaria’s Treatment of Asylum Seekers, Forced Migration Review, issue 29, December 2007, available at http://www.fmreview.org/FMRpdfs/FMR29/FMR29.pdf page 60-61

Ilareva, Valeria, Solicitantes de asilo en Bulgaria, Forced Migration Review, http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/6203.pdf

Ilareva, Valeria, Le traitement des demandeurs d’asile en Bulgarie, Forced Migration Review, http://www.migrationforcee.org/pdf/MFR29/60-61.pdf

Ilareva, Valeria, „Immigration Detention in International Law and Practice. In search of solutions to the challenges faced in Bulgaria“, December 2007, http://www.statewatch.org/news/2008/jan/valeria-iIlareva-immigration-detention-bulgaria.pdf

Ilareva, Valeria, Immigration Detention under International and EC Law, conference paper for the International Conference of the Refugee Law Reader „The Dynamics of Refugee Protection in an Era of Globalization“, 12-14 December 2008, Brussels

Stoyanova, Vladislava,  The Principle of Non-Refoulement and the Right of Asylum-Seekers to Enter State Territory, Interdisciplinary Journal of Human Rights Law, Vol.3, No.1, 2008-2009

Реклами

%d блогъра харесват това: