Прием на студенти за академичната 2010/2011 година

Правната клиника за бежанци и имигранти откри прием на студенти за новата академична година. Ако проявявате интерес да кандидатствате, моля изпратете автобиографията си и мотивационно писмо на имейл lcribg в gmail.com до 21 ноември 2010г. Относно предстоящите дейности на приетите студенти можете да прочетете тук. Добре дошли и успех!

 

 

 

 

Advertisements

13/11/2010 at 13:54

Предложение на Гражданското Общество по законопроекта на МВР за Закона за чужденците

На 14 юли 2010г. Министерски съвет внася в Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България.  Законопроектът е изготвен от междуведомствена комисия, ръководена от МВР, без обществена дискусия, без прозрачност и без включване на експерти от гражданското общество.

На 07 септември 2010г.  коалиция от седемнадесет неправителствени организации внесохме в Народното събрание предложения за промени в текста на внесения от Министерски съвет законопроект – с отделни писма се обърнахме до председателя на Народното събрание, г-жа Цецка Цачева, и до всеки един от членовете на водещата парламентарна комисия по законопроекта,  Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.  В предаване по програма „Хоризонт“ на Българското национално радио на 16 септември 2010г., заместник-председателят на парламентарната комисия, г-н Красимир Ципов, депутат от ГЕРБ, пое ангажимент становището на гражданското общество да бъде взето под внимание и негови експерти да бъдат изслушани от Комисията.  Към днешна дата очакваме обсъждането на законопроекта в Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.

Измененията и допълненията, които Гражданското общество предлага, се отнасят до три групи въпроси, чието решаване в България не търпи повече отлагане:

  • Въвеждане на механизъм за регулиране статута на строго определена категория от чужденци, останали без документи в България, които от една страна не могат да бъдат изведени от страната, а от друга страна липсва стандартна законова възможност за уреждане на техния статут – в тази връзка е налице подписка и електронна петиция, получили широка обществена подкрепа;
  • Привеждане на българското законодателство в съответствие с правото на Европейския съюз по отношение на имиграционното задържане;
  • Привеждане на българското законодателство в съответствие с европейското право и практиката на Европейския съд по правата на човека по отношение на експулсирането на чужденци.

Пълният текст на конкретните предложения на Гражданското общество и мотивите към тях можете да прочетете тук: Предложение и  Мотиви

17/10/2010 at 12:20

Аревик да бъде ОСВОБОДЕНА, постанови Съдът!

Правната клиника за бежанци и имигранти приветства определението на Административен съд – Монтана за освобождаване на Аревик, която е задържана в СДВНЧ-Бусманци от 09 март 2010г. насам.  Този съдебен акт укрепва вярата в справедливостта и в българската съдебна система. По-долу публикуваме съобщението на Валерия Иларева, адвокат на Аревик Шмавонян, с което тя съобщава новината:

„Скъпи колеги и приятели,

Съдът постанови Аревик да бъде освободена. Определението на Съда не подлежи на обжалване и следва да бъде изпълнено от МВР. Ето линк към него: http://www.asmontana.com/aktove/HpQIEv2tjr.pdf

Стъпка по стъпка, с вяра проправихме път там, където в България го нямаше. Въпреки че българският закон не предвижда преразглеждане на задържането в СДВНЧ-Бусманци докато не изтекат шест месеца от началото му, българският съд прилага европейското право и постановява промяна на мярката. В своето определение, Административен съд- град Монтана се позовава на друг исторически акт на българския Съд – Определението на Върховния административен съд от 27 май 2010г. (https://lcribg.wordpress.com/2010/06/04/историческо-решение-на-върховния-адм/) И в двата случая българските съдии правят констатация, че законодателството ни по отношение на имиграционното задържане не отговаря на правото на Европейския съюз и прилагат европейската директива 2008/115.

Сега, разбира се, очакваме МВР да изпълни решението на Съда и да освободи Аревик. Тя вече е в шести месец от бремеността си и всички с нетърпение очакваме да празнуваме нейното освобождаване от СДВНЧ-Бусманци!

Благодаря Ви за вярата!
Имаме нужда да продължаваме да сме заедно, за да утвърдим проправената пътечка (:

С признателност и уважение,
Валерия“

20/07/2010 at 15:51

ПКБИ набира стажанти

Правната клиника за бежанци и имигранти обявява прием на двама стажанти за летния сезон на 2010 година. Стажантите пряко ще подпомагат работата на главния адвокат на ПКБИ. Успешно преминалите стажа участници ще имат право да се запишат в курса на обучение при новия прием на студенти за академичната 2010/2011 година.

Кандидатите следва да изпратят своя автобиография и мотивационно писмо на lcribg[at]gmail.com.

Стажът е насочен преди всичко към студенти или наскоро завършили висше образование лица, които желаят да придобият познания и практически опит в областта на имиграционното и бежанското право.

13/07/2010 at 21:16

Историческо решение на Върховния административен съд на Република България относно имиграционното задържане в страната

Още един важен пробив. Само преди десетина дни, на 17 май 2010г., Административен съд – град Монтана отмени като незаконосъобразна заповед за принудително отвеждане до границата на „нелегален” чужденец без документи, който живее вече в продължение на 18 години в страната от шест-годишна възраст. Преди да успея да намеря време за подобаваща публикация за това на сайта на Правната клиника за бежанци и имигранти, днес ми стана известно още едно историческо решение за правата на чужденците в България. Не мислете, че такива решения се раждат всяка седмица – това е пробив, очакван от години, за постигането на който стои също така дългогодишна работа. Но факт е, че тези исторически пробиви съвпадат включително с очаквания на 06 юни 2010г. безпрецедентен досега митинг в подкрепа на чужденците в България. Назряло е време за промяна.

За първи път си позволявам публикация от първо лице в блога на ПКБИ. Човекът, по чийто случай Върховният съд се произнесе, живее от 30 години в България. Завършил е висше образование в страната. Но, като много други чужденци в България, е останал без документи. От 14 години има семейна връзка с българска гражданка, макар да не могат да сключат граждански брак. На 13 февруари 2009г. този човек бива задържан в „Специалния дом за временно настаняване на чужденци” в Бусманци като „нелегален” имигрант. И до днес той е там. На всеки шест месеца, по служебна процедура за преразглеждане на мярката (в тази процедура по българския закон задържаният чужденец няма възможност да участва и да се защити), съдът продължава задържането му с още шест месеца.

Това е първият случай, който аз поех отново като адвокат, след завръщането ми през октомври 2009г. от двугодишна специализация в Испания. Месеци наред преди да се завърна, човекът бе звънял у дома и бе питал за мен. Когато най-накрая се свърза с мен, аз вече знаех за него от близките ми и си представих какво означава за него най-накрая да ме открие. Каза ми: „Аз знам, че ВИЕ ще ми помогнете”. Обещах му, че ще отида да го видя в Бусманци – първото ми посещение там след немалка пауза.

Завърнала се от докторската програма по Международна миграция в Испания, аз усърдно подготвих молба до Дирекция „Миграция” на МВР за освобождаването на Уинфред, като подробно изложих непоклатими юридически аргументи от практиката на Европейския съд в Страсбург и Директивата на Европейския Съюз 2008/115. След месец получих отговор в три реда, в които държавният орган просто цитираше, че имало съдебно определение, което удължава срока на задържането на Уинфред с шест месеца. Обжалвахме пред градския административен съд, но съдията остави жалбата ми без разглеждане по същата причина – чак след нови шест месеца съдът ще се произнесял по „принудителното настаняване”. А до тогава? Подадох жалбата във Върховния съд.

Аз съм от тези адвокати, които вярват, че призванието им е с индивидуалните си действия да постигат социална справедливост. Може би това е причината да не може да се каже, че се ползвам с „благоволението” на властимащите служители. Вместо да отида на една лична среща с хората, да ги убедя с „практически” аргументи защо трябва да направим изключение за този човек, аз взема, че все им създавам „проблеми” – все искам да признават ПРАВА. Така и с този случай. Осем месеца след като поех случая му, след като дълго ме бе чакал да се върна в България и ме бе посрещнал с огромни очаквания, моят клиент Уинфред е все още зад решетките в Бусманци. Сигурно много хора ще си помислят, че Уинфред е можело да си намери по-добър адвокат дето няма да развива пионерски за нашите ширини правни аргументи, а ще направи туй-онуй да го изкара и толкоз. Затова днес когато му се обадих да му съобщя, че точно по НЕГОВИЯ случай Върховният съд се е произнесъл с акт, който ще подобри положението на ВСИЧКИ негови задържани събратя, аз му благодарих за жертвата на вяра и търпение, с които той дочака този победен изход. И му казах, че си е струвало. Защото върху такива съдебни прецеденти се гради правовата държава в противовес на „връзкарската” държава. Защото заради такива съдебни прецеденти следващите поколения ще могат спокойно да упражняват правата си, а не да разчитат на „добри” „адвокати” да ги „уреждат”.

Определение №6983 от 27 май 2010г. на Върховен административен съд е историческо за имиграционното задържане в България поради следните причини:

1) ВАС се произнася, че задържаният чужденец, наричан в нашия закон „принудително настанен”, следва да бъде незабавно освободен при наличие на нови обстоятелства, сочещи отпадане на условията, довели до задържането му: „Отпадането на обстоятелствата може да се случи във всеки един момент от времевия отрязък от шестте месеца. Тогава, когато в рамките на този шест месечен период, обстоятелствата по ал. 6 отпаднат, административният орган има правото и задължението да прекрати престоя на чужденеца в дома.

Това разрешение е в съответствие с Директива 2008/115 на Европейския съюз, но не е предвидено в националния закон. Както стана видно за широката общественост във връзка със случая на бременната Аревик, спрямо която отпадна възможността за депортиране, но повече от два месеца след това тя още не може да бъде освободена от СДВНЧ-Бусманци, в българския закон липсва процедура за преразглеждане на мярката „принудително настаняване” докато не изтекат шест месеца. Дори когато се навършат шест месеца, обаче, българският закон предвижда служебно произнасяне на съдия относно продължаване на задържането с още шест месеца, въз основа на доказателства, представени само от задържащия орган. В тази връзка е и втората историческа значимост на определението на ВАС по частната жалба на Уинфред:

2) Върховният административен съд се произнася, че българският закон не съответства на Директива 2008/115/ЕС и на други европейски актове относно основното човешко право на свобода: „Законодателят, в чл. 44, ал. 8, изречение второ е предвидил две основания за продължаване с повече от шест месеца на срока на задържане в специалния дом, които не са визирани в директивата. Съгласно § 6 на чл. 15 от директивата удължаването на срока е допустимо само при липса на съдействие от съответния гражданин на трета страна или при забавяне при получаване на необходимата документация от третата страна. Като основания за удължаване на задържането в ал. 8 на чл. 44 са посочени и преценките, че лицето представлява заплаха за националната сигурност или за обществения ред. Наред с това приетата от законодателя процедура по чл. 46а, ал. 3 от ЗЧРБ на служебно изпращане на съда от началника на дома на документите на лицата, които са пребивавали повече от шест месеца в дома означава, че: първо – априори се допуска престой повече от шест месеца, което е в противоречие с § 5 и 6 на чл. 15 от директивата, които го допускат само при наличие на изчерпателно посочени условия; и второ – административният орган не се произнася по наличието на обстоятелствата по ал. 8, изречение второ на чл. 44 от закона, което противоречи на § 2 на чл. 15 от директивата – задържането, какво е и удължаването на престоя, се постановява в писмен вид и включва фактическите и правни основания. Това от своя страна, заедно с неучастието на лицето в съдебното производство, поставят под съмнение ефективността на съдебната защита, което пък е изискване, визирано в § 3 от директивата, и в чл. 47 на Хартата на основните права на Европейския съюз, заедно с право на публично разглеждане на делото.

Позволявам си да посветя тази победа на всички адвокати, които работят за постигане на социална справедливост в своята област.

Валерия Иларева, адвокат на Уинфред

04/06/2010 at 22:57 2 Коментари

Случаят на Аревик и Давид получи безпрецедентен обществен отзвук

Правната клиника за бежанци и имигранти приветства безпрецедентната мобилизация на българското гражданско общество по случая на Аревик и Давид. Историята на „арменските Ромео и Жулиета“ е емблематична за необходимата промяна в българската правна уредба за чужденците.

По-долу ще се постараем да проследим медийното отразяване на случая, включително специалната роля на българските блогъри за даване гражданска гласност на разкритите проблеми. Изброяването едва ли ще е изчерпателно, така че може да бъде допълвано. Това е част от историята на българското гражданско общество и неговата роля за подобряване на отношението към имигрантите в България.

На 19 април 2010г. спонтанно се роди Фейсбук група с наименованието „Да спасим Аревик! – Save Arevik! – Rettet Arevik!“.  Неин създател е гражданин, който ПКБИ не познаваше до тогава – Росица Узунова. Само след месец групата вече има хиляди членове и се е превърнала в основен форум за гражданска дискусия по въпросите на чужденците в България. Стената на тази Фейсбук група е основен източник на следващата събрана информация:

Програма „Хоризонт“, БНР, Аревик и Давид – една любовна история в „дома“ в Бусманци, 24 март 2010г.

„Неуютен блог“ на Светла Енчева, Ако Аревик беше планина или куче, 14 април 2010

Програма „Хоризонт“, БНР, Какво е да си чужденец в България: една любовна история през Ереван, Монтана до … СДВНЧ – Бусманци, 15 април 2010

Блогът на Жюстин Томс, Аревик означава слънчице, 15 април 2010

Ани Бозгунова, Да обичаш – строго забранено, 15 април 2010

Мишел Бозгунов, Ако Аревик беше планина или куче, 15 април 2010

Ирина Недева, Аревик и Давид: една любов между Монтана, Ереван и … Бусманци, 16 април 2010

Енея Вородецки, It Looks Like a Feminist Blog, Адекватност, 17 април 2010

Mama Memi, Ще изгрее ли Слънчице извън Бусманци?, 17 април 2010

„Неуютен блог“ на Светла Енчева, Да пишем писма за спасяването на Аревик, 18 април 2010

ПКБИ, ПКБИ апелира Аревик да бъде освободена незабавно, 18 април 2010

Бай Далай, Да спасим Аревик!, 18 април 2010

Bemberski blog, Аревик, 18 април 2010

Indymedia, Да спасим Аревик!, 18 април 2010

Блог на Zelenkroki, Събуждане, 18 април 2010

Е-вестник, Аревик дойде при любимия в България, но я хвърлиха бременна в концлагер, 19 април 2010

„Варна утре“, Ако Аревик беше планина или куче, 19 април 2010

Лидия Стайкова, Полетът на костенурката, Как да помогнем на Аревик (момиче, а не куче или планина), 19 април 2010

Irshad, Аз, Палестина и останалия свят, Да пишем писма за спасяването на Аревик!, 19 април 2010

Vox clamantis in deserto, Важно, 19 април 2010

Пламен Петров, SOS за една Жулиета, 20 април 2010

Царството на Бу, От Ереван през Монтана до Бусманци, 20 април 2010

24 часа.bg, Призовават да спасим Аревик във Фейсбук, 20 април 2010

TH!NK ABOUT IT, Who killed the Sun? Human without rights, a true Bulgarian-Armenian story, 20 април 2010

Илия Марков, Важен тест за гражданското общество, 20 април 2010

Ruslan Trad, Хайде да спрем да си затваряме очите, 20 април 2010

Даниела Горчева, Страната на розите? Не на концлагерите!, 20 април 2010

Труд.bg,  Да спасим Аревик призовават във Фейсбук, 20 април 2010

Maya’s Corner, Help Arevik: innocent, pregnant, imprisoned, 20 април 2010

It Looks Like a Feminist Blog, Писмо в защита на Аревик, 20 април 2010

Информационна агенция КРОСС, Защо едно арменско момиче не получава статут на бежанец в България, 21 април 2010

TV7, Бременна арменка вече втори месец затворена в дома в Бусманци, 21 април 2010

Indymedia.us, Save Arevik! Solidarity Needed!, 21 April 2010

„Неуютен блог“ на Светла Енчева, Случая на Аревик и Давид по TV7, 21 април 2010

Sickdreamer, Бременно арменско момиче затворено в концлагера в Бусманци, 21 април 2010

Труд.bg, Арменец живее като фантом в България, 22 април 2010

Нова телевизия, „Здравей, България“, На живо от Монтана: Кой раздели влюбените Давид и Аревик?, 23 април 2010

Лидия Стайкова, Полетът на костенурката, Уточнения по случая Аревик, 23 април 2010

TV7, Властите в България отказват подкрепа на Аревик, 23 април 2010

bTV, 22-годишно бременно момиче задържано в Дома в Бусманци, 23 април 2010

Веселина Божилова, ЗонаBG, Аревик и Давид – историята на една невъзможна любов, 24 април 2010

Global Voices, Bulgaria: Appeals for Help in Arevik Shmavonyan’s Deportation Case, 24 April 2010

Frognews.bg, Д.Харутюнян: Искам да живея в България с Аревик, 25 април 2010

Нова телевизия, Календар, Интервю с адв.Валерия Иларева (около 15-тата минута от емисията), 25.04.2010

Информационна агенция КРОСС, Светла Енчева: Аревик е противозаконно задържана в дома в Бусманци, 26 април 2010

Трета смена, Продължение по случая „Аревик“, 27 април 2010

Информационна агенция КРОСС, Валерия Иларева: Агенцията за бежанците не е мотивирала отказа за хуманитарен статут на Аревик, 27 април 2010

Информационна агенция КРОСС, Аревик: вкъщи е там, където е моят съпруг, 27 април 2010

Лидия Стайкова, Полетът на костенурката, Какво се случва с Аревик и не само, 28 април 2010

Информационна агенция КРОСС, Бременната Аревик започна гладна стачка, 28 април 2010

БНР Хоризонт, Бременна арменка с изтекла виза започва гладна стачка, 28 април 2010

Информационна агенция КРОСС, Аревик прекратява гладната стачка след среща с арменския посланик, 28 април 2010

Лидия Стайкова, Полетът на костенурката, Новини за Аревик, 29 април 2010

Mediapool.bg, Аревик и Давид: една любовна история между Монтана, Ереван и Бусманци, Ирина Недева, 29 април 2010

Frognews.bg, Арменският посланик подаде нота по случая „Аревик“, 29 април 2010

24часа.bg, Паспорти разделиха арменските Ромео и Жулиета, 30 април 2010

Bulgaria.Indymedia, Бусманци и случаят на Аревик – гавра с човешките права, 30 април 2010

Лидия Стайкова, Полетът на костенурката, Хронология на историята на Аревик и новини, 30 април 2010

Izvayanie, Що за закони?, 01 май 2010

Лидия Стайкова, Полетът на костенурката, За Аревик, чужденците в БГ и правната ни грамотност, 03 май 2010

BBT, Сутрешен блок, Участие на Светла Енчева и адв.Валерия Иларева, 03 май 2010

Webcafe, Светла Енчева, Държавата България срещу арменските Ромео и Жулиета, 03 май 2010

„Неуютен блог“, Светла Енчева, Аревик и Давид – отвъд „държавността“ и „човещината“, 04 май 2010

Даниела Горчева, Списание „Диалог“, Нормално поведение, 04 май 2010

Лидия Стайкова, Полетът на костенурката, България е специална, 05 май 2010

Аргументи, Аревик – престъплението да обичаш, 05 май 2010

Информационна агенция КРОСС, ПКБИ категорично осъжда действията по депортиране на Давид, 05 май 2010

Лидия Стайкова, Полетът на костенурката, Кой плаща за грешките на институциите, 06 май 2010

TV7, Сутрешен блок, Участие на адв. Валерия Иларева и Светла Енчева, 12 май 2010

Програма „Хоризнот“, БНР, Аревик откарана по спешност в болница, 12 май 2010

Информационна агенция КРОСС, Бременното арменско момиче Аревик е на системи в болница, 12 май 2010

Лидия Стайкова, Полетът на костенурката, Новините за Давид и Аревик, 13 май 2010

BBT, Сутрешен блок, Участие на адв. Валерия Иларева и д-р Емил Филипов. По телефона се включва г-н Йотко Андреев, началник на СДВНЧ-Бусманци , 14 май 2010

Лидия Стайкова, Полетът на костенурката, Видеото на ББТ с Адвокат Иларева, 15 май 2010

Асоциация на свободното слово „Анна Политковская“, Да помогнем на Давид и Аревик в България, 16 май 2010

BBT, Сутрешен блог, Участие на адв. Валерия Иларева и Йотко Андреев, началник на СДВНЧ, 17 май 2010 (видеото може да бъде потърсено в архива на ББТ или видяно ето тук)

Rien, Добрите хора спазват закона, 17 май 2010

Лидия Стайкова, Полетът на костенурката, 17 май, 2010, Сутрин с ББТ – Каква е истината за Аревик Шмавонян – Валерия Иларева и Йотко Андреев, 17 май 2010

Лидия Стайкова, Полетът на костенурката, За Бусманци с любов и омерзение, 19 май 2010

Maya’s Corner, Bulgarian authorities outlaw innocent immigrant, 20 may 2010

Unzipped, Arevik and David: story of immigration, Skype love, detention and troubles (Bulgaria-Armenia), 21 May 2010

„Неуютен блог“, Светла Енчева, Съдът отмени като незаконосъобразна заповедта за депортиране на Давид, 23 май 2010

Ina Kish Toteva, „… свободен става, щом стъпи на българска територия“, 23 май 2010

Лидия Стайкова, Полетът на костенурката, Позакъснели и навременни обобщения, 25 май 2010

TV7, Отложиха делото за статута на Аревик Шмавонян, 25 май 2010

„Неуютен блог“, Светла Енчева, Митинг на 06.06: За правата на чужденците в България!, 26 май 2010

Вени Гюрова, За хората без дом. По-лошо – преследваните в дома им., 30 май 2010

TV7, Митинг в подкрепа на Аревик Шмавонян, 30 май 2010

TV7, Случаят на Аревик – в съда, 01 юни 2010

Музикално изпълнение на  „Arevik„, Silver Beat Collective, YouTube, 04.06.2010

Mediapool.bg, Даниела Горчева, Просто нормално поведение, 04.06.2010

Нова телевизия, „Здравей, България“, Спазват ли се правата на чужденците, настанени в дома в Бусманци?, с участието на адв.Валерия Иларева, Яна Тавание и Йотко Андреев, 07.06.2010

Програма „Хоризонт“ на БНР, Субкултура ли е ксенофобията? Субкултура ли е расизмът?, 08.06.2010

Сутрин с TV7, Историята на Давид и Аревик, 24.06.2010г.

Сутрин с TV7, Освободена?, 21.07.2010г.

bTV Новините, Приказка с щастлив край, 22.07.2010г.

TV7, Арменката Аревик вече е на свобода, 22.07.2010г.

БЛАГОДАРИМ ВИ!

30/05/2010 at 22:34

ПКБИ категорично осъжда действията по депортиране на Давид

На 05 май 2010г., при редовно явяваване за ежедневна подписка в ОДП на МВР-Монтана, Давид Арутюнян е настоятелно убеждаван „набързо” да подпише подготвен документ на арменски език, отнасящ се до издаването на негов пасаван за Армения. Издаването на пасаван е основната стъпка по изпълнение на заповедта за принудително връщане в Армения на 24-годишния Давид, който от 6-годишна възраст живее заедно със семейството си в България. Любимата на Давид, Аревик Шмавонян, бременна с тяхното общо дете, е задържана в Специалния дом за временно настаняване на чужденци – Бусманци, докато има забрана за нейното депортиране в очакване на изхода по молбата й за хуманитарен статут в България.

Правната клиника за бежанци и имигранти категорично осъжда незаконните действия на МВР-Монтана по издаване на пасаван за Армения на Давид Арутюнян, съставляващи съществена част от изпълнението на неговото депортиране. Тези действия противоречат на определението на Административен съд – Монтана от 01 април 2010г., с което се отменя като незаконосъобразно разпореждането на директора на МВР-Монтана за предварително изпълнение на заповедта за принудително отвеждане до границата на Давид. Съгласно определението на Съда, заповедта за депортиране не може да бъде изпълнявана до приключване на съдебното производство по нейното обжалване.

Изпълнението на заповедта за връщане в Армения противоречи и на Закона за убежището и бежанците (ЗУБ), тъй като Давид е подал молба за убежище пред Президента на Република България. Съгласно чл.29, ал.1, т.1 и чл.67, ал.1 от ЗУБ, Давид Арутюнян е с легален статут на търсещ убежище и не може да бъде депортиран в очакване на произнасянето на Президента на Републиката по молбата му.

Действията на Сектор „Миграция” към МВР-Монтана са изключително обезпокоителни, тъй като показват чувство на безнаказаност от неспазване на изричен съдебен акт и нарушаване на закона.

––

Пасаван – еднократен документ за пътуване, чието единствено предназначение е влизане на лицето в страната, която го е издала

05/05/2010 at 13:32

Older Posts Newer Posts


The blog in English

English