Безплатна правна помощ

Постоянствайте в братолюбието. Не забравяйте гостолюбието; понеже чрез него някои, без да знаят, са приели на гости ангели. Помнете затворените, като че сте с тях заедно затворени, страдащите, понеже и самите вие сте в тяло.”

Библията, Посланието към евреите 13: 1-3

Случаи, по които сме работили

Правната клиника за бежанци и имигранти има седмично приемно време за срещи и провеждане на интервюта (първоначални и допълнителни) с бежанци и имигранти, обърнали се за правна помощ.  В настоящия момент временно ПКБИ е преустановила поемането на водене на нови случаи. Продължаваме да даваме безплатни консултации по новопостъпили случаи.

Безплатната правна помощ за бежанци и имигранти се отнася до:

1)  административни производства пред държавните органи

Съгласно чл.56 от Конституцията на Република България, “всеки гражданин има право на защита, когато са нарушени негови права или законни интереси. В държавните учреждения той може да се явява и със защитник”. Наш основен предмет на дейност са административните производства, уредени в Закона за убежището и бежанците и в Закона за чужденците в Република България, както и други свързани с тях правни действия според българското законодателство;

2) съдебни производства

Студентите изготвят жалби, извършват необходимите справки в деловодството на съда и подготовят писмени съдебни защити.

Членовете на ПКБИ правят посещения и предоставят безплатна правна помош и на задържаните имигранти в Специалния дом за временно настаняване на чужденци в с.Бусманци.

Досега Правната клиника за бежанци и имигранти е предоставяла безплатна правна помощ на лица от следните страни на произход: Алжир, Ангола, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларус, Бурунди, Демократична Република Конго (столица Киншаса), Етиопия, Гана, Гвинея, Грузия, Замбия, Западна Сахара, Индия, Иран, Куба, Нигерия, Пакистан, Палестински територии, Република Конго (столица Бразавил), Руанда, Русия, Сомалия, Танзания, Турция, Украйна.

Практическият опит на студентите в Правната клиника е най-значимият резултат от процеса на тяхното обучение. Тъй като ПКБИ е независима организация, студентите придобиват цялостна представа за процеса на предоставяне на правна помощ и не се явяват стажанти на юрист от друга организация. Клиниците поемат пълна отговорност за своя клиент (при предварителна подготовка и вътрешешен надзор). Студентите инвестират по-голямата част от свободното си време в случая на своя клиент – те правят задълбочени изследвания за страната на произход, изготвят подробни справки за националната и международна съдебна практика по съответния правен въпрос. Клиниците имат дългосрочна роля в помощтта, оказвана на техния клиент, което им позволява да изградят свой индивидуален стил на правна аргументация, организация и ръководство на случая.

Работата в Правната клиника често е първият досег на студентите с предоставянето на безплатни правни услуги и те започват да гледат на правото като на инструмент за социална промяна, а не само като на средство за изкарване на прехраната

Процесът на предоставяне на безплатна правна помощ от студентите се развива под надзора и постоянното присъствие на организационния екип на ПКБИ.

Реклами

%d блогъра харесват това: