Образование

През първия семестър на членството си в Правната клиника студентите минават през подготвителен курс на обучение по бежанско и миграционо право. Причината за това е, че в университетската общообразователна програма този предмет не се изучава.

ПКБИ е възприела образователен подход, който създава приятелска атмосфера между студентите и преподавателя. Правната клиника предлага на студентите възможност да “разчупят” традиционния лекционен формат: всички студенти са насърчавани да участват активно в презентации, дебати, творчески писмени задачи и съдебни симулационни упражнения.

Динамиката на международната миграция, множеството различни гледни точки и отношението към правните, социални, исторически и икономически аспекти на проблемите дава възможност за един по-гъвкав подход на обучение, който отчита и следващия етап от участието на студентите в правната клиника – практическото предоставяне на правна помощ.

Допълнително предимство за обучаващите се студенти са упражненията на английски език – English for Refugee and Migration Law Purposes (These classes are dedicated to Mrs. Penka Damyanova – my professor and mentor in Legal English (note made by Valeria Ilareva)). Необходимостта от обучение на английски език произтича от самата природа на бежанското и миграционното право като част от международното право по права на човека. Много важен е достъпът до съществуващага чужда библиография и чуждестранни съдебни прецеденти. Общуването и обмяната на опит с колеги от чужбина и участието в международни форуми (като, например, международното състезание) също разкриват практическите измерения на способността за изразяване на знанията на универсално разбираем език.

Реклами

%d блогъра харесват това: