Връзки

Информация за страните на произход:

Ecoi.net – ECOI.net е уникална база данни с информация за страните на произход. Идеална отправна точка за изследване – www.ecoi.net

Държавният департамент на САЩ – http://www.state.gov

Министерство на вътрешните работи на Великобритания – http://www.homeoffice.gov.uk

Amnesty International http://web.amnesty.org/library/engindex

Human Rights Watch http://www.hrw.org

Междуправителствени организации:

ВКБООН (Върховен комисар за бежанците на ООН) – www.unhcr.bg

МОМ (Международна организация за миграция) – http://www.iom.int

Български държавни органи:

Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет – http://aref.government.bg

Министерство на вътрешните работи – http://www.mvr.bg

Министерство на труда и социалната политика – http://www.mlsp.government.bg

Български неправителствени организации:

Център за подпомагане на лица, преживели изтезание – http://www.acet-bg.org

Български хелзински комитет – http://www.bghelsinki.org

Български червен кръст – http://www.redcross.bg

Каритас България – http://www.caritas-bg.org

Център за европейски бежански, миграционни и етнически изследвания (CERMES) – www.cermes.info

Фондация „Център за правна помощ – Глас в България“ – www.centerforlegalaid.com

Българско законодателство: http://www.unhcr.bg/bglaw/index_national.htm

Международноправни актове: http://www.unhcr.bg/bglaw/index_international.htm

Правни актове на Съвета на Европа: http://www.unhcr.bg/euro_docs/index_ce.htm

Правни актове на Европейския съюз: http://www.unhcr.bg/euro_docs/index_eu.htm

The Refugee Law Reader: http://www.refugeelawreader.org/

Други: www.larc.info

Реклами

%d блогъра харесват това: