Архив на автор

Програма за националното обучение в България Fostering Access to Immigrant Children’s Rights (FAIR) Project (Project Reference: JUST/2014/RCHI/AG/PROF/7034)

Програма за националното обучение в България
Fostering Access to Immigrant Children’s Rights (FAIR) Project
(Project Reference: JUST/2014/RCHI/AG/PROF/7034)

НБУ, зала 310, I корпус
София, 21-22 януари 2017 г.

Правна клиника за бежанци и имигранти и International Commission of Jurists (ICJ – European Institutions office) като част от европейския проект “Fostering Access for Immigrant Children’s Rights“ (FAIR Project), организират обучение на адвокати за защитата на правата на децата мигранти. Проектът се подпомага от Програмата за права, гражданство и равенство на Европейския съюз и OSIFE.

Акцентът на обучението в София ще бъде върху достъпа до международни механизми по правата на човека като Европейския съд по правата на човека и Комитета на ООН за правата на детето, за да могат българските адвокати да могат да използват международното право по правата на човека и правото на ЕС да защитават правата на децата мигранти и ефективно да ги представляват. Обучението ще обхваща процедурните права, включително правото на изслушване и принципа на най-добрия интерес на детето. Обучението ще включва анализ на релевантната съдебна практика и участниците ще се включат в няколко практически решавания на казуси и ролеви игри.

Ден 1

09.00 – 09.30 Регистрация

09.30 – 09.45 Откриване и въведение
Основни моменти в програмата и цели
Проф. д-р Благой Видин, ПКБИ и НБУ
Доц. д-р Катерина Йочева, ПКБИ и НБУ

09.45 – 10.00 Кратък обзор на проект FAIR
Очаквания на участниците (въпросник преди събитието)
Karolína Babická, правен съветник в International Commission of Jurists – European Institutions

10.00 – 11.00 СЕСИЯ 1: Ръководни принципи и определения
Правосъдие в полза на детето, принцип на най-добрия интерес на детето, преглед на международните механизми
Karolína Babická, правен съветник в International Commission of Jurists – European Institutions

11.00 – 11.30 Кафе пауза

11.30 – 13.00 СЕСИЯ 2: правото на изслушване и на ефективно участие в производството
– разясняване на правото на изслушване (CRC) и сродни процесуални права
Angela O’Connel, изследовател, експерт по правото на изслушване и комуникация с децата за адвокати, University College Cork

13.00 – 14.30 Обяд

14.30 – 17.00 СЕСИЯ 3: правото на изслушване и на ефективно участие в производството:
– Развитие на детето
– практически съвети за комуникация с децата мигранти
Angela O’Connel, изследовател, експерт по правото на изслушване и комуникация с децата за адвокати, University College Cork

17.00 – 17.30 Обзор на деня

18.00 Вечеря

Ден 2

9.00 – 9.15 Обзор на предишния ден
Преглед на втория ден

9.15 – 10.30 СЕСИЯ 4: Достъп до международни механизми
Достъп до Европейския съд по правата на човека, Европейския комитет по социални права, Комитета на ООН за правата на детето, Съвета по правата на човека на ООН, Комитета на ООН по икономически, социални и културни права.
Валерия Иларева, главен адвокат, ФАР

10.30 – 10.45 Кафе пауза

10.45 – 13.00 СЕСИЯ 4 (продължение)
Стратегии при достъпа до международни механизми
Анализ на съдебната практика
Валерия Иларева, главен адвокат, ФАР

13.00 – 14.00 Обяд

14.00 – 15.30 СЕСИЯ 5: Симулативен процес
Валерия Иларева, главен адвокат, ФАР

15.30 – 16.00 Закриване на обучението
Оценка след края на събитието

Advertisements

13/01/2017 at 11:40

През 2016-2017 Правната клиника за бежанци и имигранти е партньор по проекта на ЕК ГД „Правосъдие“ FAIR (Fostering Access for Immigrant children’s Rights)

Децата имигранти са сред най-уязвимите групи хора с оглед на защитата на основните права в ЕС. Те се явяват двойно уязвими, от една страна, като деца и, от друга – като мигранти, и могат да се субект на други съпътстващи обстоятелства, влошаващи тяхното положение: да са непридружени, да са разделени от семейството; да са без документи за самоличност; да търсят убежище; да са задържани и или да са съпътствани от лишени от документи родители или настойници. Те може да се числят към други уязвими или маргинализирани групи като момичета, деца с увреждания, членове на етнически или религиозни малцинства или да имат хронични заболявания. Често те са субекти на дискриминация и се нуждаят от защита.
Цялостната цел на проекта FAIR е да допринесе за гарантирането на достъпа до правосъдие на децата имигранти.
Проектът се ръководи от International Commission of Jurists – European Institutions ICJ-EI. Националните партньори са Greek Council for Refugees (GCR) (EL), aditus foundation (MT), Fundacion Raices (ES), Bundesfachverband Unbegleitete Minderjährige Flüchtlinge e.V. (B-UMF) (DE), Правната клиника за бежанци и имигранти (ПКБИ) (BG), Immigrant Council of Ireland (ICI) (IR), Scuola Superiore Sant’Anna (SSSA) and Association for Legal Studies on Immigration (ASGI) (IT).
Проектът се подпомага от Child Rights Connect, International Commission of Jurists (ICJ) и AIRE Centre като асоциирани партньори. ICJ-EI ръководи и координира дейностите по проекта, подпомагано от Project Management Group (PMG), включваща по един представител от всеки национален партньор и един представител на Child Rights Connect.

08/09/2016 at 07:43


The blog in English

English