Мисия

Членовете на ПКБИ вярват, че всеки човек има право на свобода, прибежище, сигурност и уважение към неговото достойнство.

Целите на клиниката са:

  • предоставяне на възможност за получаване на знания и практически опит от студенти и млади специалисти в областта на бежанското и миграционното право;
  • организиране и провеждане на лекции и образователни курсове по бежанско и миграционно право;
  • предоставяне на безплатна и висококвалифицирана правна помощ на бежанци и имигранти, която се изразява в правни консултации и представителство;
  • подпомагане и насърчаване достъпа до минимум човешки права на “нелегалните” имигранти;
  • подобряване на защитата на правата на бежанците и имигрантите в България;
  • съдействие за социална интеграция на бежанците и имигрантите;
  • популяризиране на проблемите на бежанците и имигрантите сред обществото.
Реклами

%d блогъра харесват това: