Кратка история

Правната клиника за бежанци и имигранти (ПКБИ) е създадена през 1999г. като отдел на Правната клиника към Юридически факултет на СУ “Свети Климент Охридски” по проект на ABA CEELI и Фондация “Отворено общество”. През 2003г. е регистрирана като сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност. Първоначалното наименование на регистрираното юридическо лице е Асоциация “Клиника по бежанско право”, а през 2006г. името е променено с оглед на разширения предмет на дейност с миграционно право.

Основател и настоящ ръководител на Правната клиника за бежанци и имигранти е доц. д-р Благой Видин, преподавател по Международно публично право в СУ “Свети Климент Охридски”. Координатор на организацията е Валерия Иларева, член на Клиниката от 2001г., юрист и докторант по Международно публично право в СУ “Свети Климент Охридски”.

Още със създването си, Правната клиника за бежанци и имигранти установява активни връзки с другите клиники от региона в рамките на международния проект LARC (Legal Assistance through Refugee Clinics). През ноември и декември 2002г. ПКБИ разменя ползотворни работни срещи с най-развитата правна клиника в Европа – Центърът за човешки права и бежанци към Ягелонския университет в Краков, Полша.

От лятото на 2001г. ПКБИ взема участие в ежегодното международно състезание по бежанско право, организирано от LARC, където постиженията й в областта на обучението по бежанско право намират международно признание.

От 1 октомври 2003г. до 30 септември 2005г. ПКБИ получава финансиране от Институт ,,Отворено общество“ – София за изпълнение на проекта ,,Правна помощ за бежанци и мигранти“.

През зимния семестър на академичната 2003/2004г., ПКБИ успешно осъществява международния проект ,,София – Букурещ: най-добри практики в защитата на бежанците“, финансиран от Фондация ,,Алавида“. В рамките на проекта ПКБИ извършва изследване на съдебната практика на Върховния административен съд по бежански дела.

През 2004г. ПКБИ осъществява проекта Университетски курс по бежанско право, финансиран от Институт ,,Отворено общество“ – София, с който ПКБИ провежда първия курс по бежанско право в СУ ,,Свети Климент Охридски“.

От 2005г. ПКБИ работи по съвместен проект с британската организация STAR (Student Action for Refugees). В рамките на проекта през 2006г. екип на ПКБИ извършва работно посещение на центрове за бежанци и имигранти във Великобритания и участва в годишната национална конференция на STAR. Работното посещение е финансирано от Програма “Младеж” на Европейската комисия и Държавната агенция за младежта и спорта, ВКБООН и адвокатска кантора “Георгиев, Тодоров и Ко”.

Ежегодно в началото на всяка академична година ПКБИ осъществява нов прием на студенти. През първия семестър от участието си студентите се обучават по бежанско и миграционно право, за да могат постепенно да навлязат в практическото предоставяне на безплатна правна помощ през втория семестър.

Реклами

%d блогъра харесват това: