През 2016-2017 Правната клиника за бежанци и имигранти е партньор по проекта на ЕК ГД „Правосъдие“ FAIR (Fostering Access for Immigrant children’s Rights)

08/09/2016 at 07:43

Децата имигранти са сред най-уязвимите групи хора с оглед на защитата на основните права в ЕС. Те се явяват двойно уязвими, от една страна, като деца и, от друга – като мигранти, и могат да се субект на други съпътстващи обстоятелства, влошаващи тяхното положение: да са непридружени, да са разделени от семейството; да са без документи за самоличност; да търсят убежище; да са задържани и или да са съпътствани от лишени от документи родители или настойници. Те може да се числят към други уязвими или маргинализирани групи като момичета, деца с увреждания, членове на етнически или религиозни малцинства или да имат хронични заболявания. Често те са субекти на дискриминация и се нуждаят от защита.
Цялостната цел на проекта FAIR е да допринесе за гарантирането на достъпа до правосъдие на децата имигранти.
Проектът се ръководи от International Commission of Jurists – European Institutions ICJ-EI. Националните партньори са Greek Council for Refugees (GCR) (EL), aditus foundation (MT), Fundacion Raices (ES), Bundesfachverband Unbegleitete Minderjährige Flüchtlinge e.V. (B-UMF) (DE), Правната клиника за бежанци и имигранти (ПКБИ) (BG), Immigrant Council of Ireland (ICI) (IR), Scuola Superiore Sant’Anna (SSSA) and Association for Legal Studies on Immigration (ASGI) (IT).
Проектът се подпомага от Child Rights Connect, International Commission of Jurists (ICJ) и AIRE Centre като асоциирани партньори. ICJ-EI ръководи и координира дейностите по проекта, подпомагано от Project Management Group (PMG), включваща по един представител от всеки национален партньор и един представител на Child Rights Connect.

Реклами

Entry filed under: Uncategorized.

На 20 юни отбелязваме Световния ден на бежанците Програма за националното обучение в България Fostering Access to Immigrant Children’s Rights (FAIR) Project (Project Reference: JUST/2014/RCHI/AG/PROF/7034)


The blog in English

English

%d блогъра харесват това: