Предложение на Гражданското Общество по законопроекта на МВР за Закона за чужденците

17/10/2010 at 12:20

На 14 юли 2010г. Министерски съвет внася в Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България.  Законопроектът е изготвен от междуведомствена комисия, ръководена от МВР, без обществена дискусия, без прозрачност и без включване на експерти от гражданското общество.

На 07 септември 2010г.  коалиция от седемнадесет неправителствени организации внесохме в Народното събрание предложения за промени в текста на внесения от Министерски съвет законопроект – с отделни писма се обърнахме до председателя на Народното събрание, г-жа Цецка Цачева, и до всеки един от членовете на водещата парламентарна комисия по законопроекта,  Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.  В предаване по програма „Хоризонт“ на Българското национално радио на 16 септември 2010г., заместник-председателят на парламентарната комисия, г-н Красимир Ципов, депутат от ГЕРБ, пое ангажимент становището на гражданското общество да бъде взето под внимание и негови експерти да бъдат изслушани от Комисията.  Към днешна дата очакваме обсъждането на законопроекта в Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.

Измененията и допълненията, които Гражданското общество предлага, се отнасят до три групи въпроси, чието решаване в България не търпи повече отлагане:

  • Въвеждане на механизъм за регулиране статута на строго определена категория от чужденци, останали без документи в България, които от една страна не могат да бъдат изведени от страната, а от друга страна липсва стандартна законова възможност за уреждане на техния статут – в тази връзка е налице подписка и електронна петиция, получили широка обществена подкрепа;
  • Привеждане на българското законодателство в съответствие с правото на Европейския съюз по отношение на имиграционното задържане;
  • Привеждане на българското законодателство в съответствие с европейското право и практиката на Европейския съд по правата на човека по отношение на експулсирането на чужденци.

Пълният текст на конкретните предложения на Гражданското общество и мотивите към тях можете да прочетете тук: Предложение и  Мотиви

Реклами

Entry filed under: Uncategorized.

Аревик да бъде ОСВОБОДЕНА, постанови Съдът! Прием на студенти за академичната 2010/2011 година


The blog in English

English

%d блогъра харесват това: