ПКБИ категорично осъжда действията по депортиране на Давид

05/05/2010 at 13:32

На 05 май 2010г., при редовно явяваване за ежедневна подписка в ОДП на МВР-Монтана, Давид Арутюнян е настоятелно убеждаван „набързо” да подпише подготвен документ на арменски език, отнасящ се до издаването на негов пасаван за Армения. Издаването на пасаван е основната стъпка по изпълнение на заповедта за принудително връщане в Армения на 24-годишния Давид, който от 6-годишна възраст живее заедно със семейството си в България. Любимата на Давид, Аревик Шмавонян, бременна с тяхното общо дете, е задържана в Специалния дом за временно настаняване на чужденци – Бусманци, докато има забрана за нейното депортиране в очакване на изхода по молбата й за хуманитарен статут в България.

Правната клиника за бежанци и имигранти категорично осъжда незаконните действия на МВР-Монтана по издаване на пасаван за Армения на Давид Арутюнян, съставляващи съществена част от изпълнението на неговото депортиране. Тези действия противоречат на определението на Административен съд – Монтана от 01 април 2010г., с което се отменя като незаконосъобразно разпореждането на директора на МВР-Монтана за предварително изпълнение на заповедта за принудително отвеждане до границата на Давид. Съгласно определението на Съда, заповедта за депортиране не може да бъде изпълнявана до приключване на съдебното производство по нейното обжалване.

Изпълнението на заповедта за връщане в Армения противоречи и на Закона за убежището и бежанците (ЗУБ), тъй като Давид е подал молба за убежище пред Президента на Република България. Съгласно чл.29, ал.1, т.1 и чл.67, ал.1 от ЗУБ, Давид Арутюнян е с легален статут на търсещ убежище и не може да бъде депортиран в очакване на произнасянето на Президента на Републиката по молбата му.

Действията на Сектор „Миграция” към МВР-Монтана са изключително обезпокоителни, тъй като показват чувство на безнаказаност от неспазване на изричен съдебен акт и нарушаване на закона.

––

Пасаван – еднократен документ за пътуване, чието единствено предназначение е влизане на лицето в страната, която го е издала

Реклами

Entry filed under: Uncategorized.

ПКБИ апелира Аревик да бъде освободена незабавно Случаят на Аревик и Давид получи безпрецедентен обществен отзвук


The blog in English

English

%d блогъра харесват това: