Член 8 от ЕКПЧ намира приложение в българско съдебно решение

02/03/2010 at 13:53

Правото на личен  и семеен живот, закрепено в член 8 от Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ), бе уважено в Решение на Варненския административен съд

Решението на Административен съд – Варна от 24 февруари 2010г. отмени отказ на Държавната агенция за бежанците да предостави хуманитарен статут на арменски гражданин в България. Съдът изложи следните мотиви:

„Обстоятелството, че чужденецът вече 16 години живее в България и то във възрастта от 18 до 34 години несъмнено е новонастъпило обстоятелство спрямо 2002г., което поставя съществения въпрос за съществуващата към този момент връзка на чужденеца с държавата по произход (по преписката има данни, че цялото семейство е напуснало Армения)… На следващо място сключването на брак и бащинството на дете несъмнено са обстоятелства, които са от съществено значение за личното положение на всяко лице. В конкретния случай се касае за член на семейството на български граждани. Откъсването на едно лице от неговата семейна и социална среда са обстоятелства, които имат хуманитарно измерение …“

По този начин българският съд възприема утвърдената практика на Европейския съд по правата на човека, че правото на личен и семеен живот е съотносимо към преценката на въпроса дали един чужденец да бъде депортиран или да му бъде предоставен хуманитарен статут в страната. Това съдебно решение на Административен съд – град Варна утвърждава и очертания от европейската практика обхват на понятието „личен живот“ като включващ установените от един човек трайни връзки със заобикалящата го социална среда и хората от нея.

Жалбата по делото бе изготвена със съдействието на Правната клиника за бежанци и имигранти. ПКБИ приветства съдебното решение като стъпка към утвърждаване на върховенството на правото и защитата на основните човешки права в България.

Реклами

Entry filed under: Uncategorized.

Още едно разделено семейство осъди България в Страсбург ПКБИ апелира Аревик да бъде освободена незабавно


The blog in English

English

%d блогъра харесват това: